Photo by <a href="https://unsplash.com/@artemkovalev?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Artem Kovalev</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/woman-wearing-gray-long-sleeved-shirt-facing-the-sea-fk3XUcfTAvk?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Unsplash</a>

Nyfiken på Jesus?

Photo by <a href="https://unsplash.com/@calebg1?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Caleb Gios</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/a-blue-and-red-pole-with-a-sticker-on-it-GIzgOI7fHnk?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Unsplash</a>

Är du nyfiken på att veta mer om Jesus, Gud eller Kristen tro?

Frågorna kan vara många eller få, stora eller små, teoretiska eller personliga – men oavsett vill vi väldigt gärna lyssna på dina tankar och tillsammans med dig upptäcka och söka svar!

Kontakta oss så kan vi ses för att samtala eller försöka besvara dina frågor online!